นายสุวัสส์ ศังขจันทรนันท์ นายอำเภอเสลภูมิ ออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

นายอำเภอ จุดธูปเที่ยนบูชาพระรัตนไตย

นายอำเภอออกเยี่ยมชมสินค้าของกลุ่มแม่บ้าน

ปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิออกมาด้วย

การไฟฟ้ามาด้วยคะ

อนามัยบ้านดงหวายและโรงพยาบาลก็มีครับ

เกษตรอำเภอเสลภูมิก็มีจ๊ะ

ชมการแสดงของกลุ่มผู้ออกกำลังกายตำบลเกาะแก้ว

การแสดงการออกกำลังกายของกลุ่มออกกำลังตำบลเกาะแก้ว

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

อำเภอเสลภูมิเคลื่อนที่

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 นายอำเภอเสลภูมิ นายสุวัสส์ ศังขจันทรนันท์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในอำเภอเสลภูมิ ได้ออกมาให้บริการแก่ประชาชนตำบลเกาะแก้ว ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 และ12 ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ต้องขอขอบพระคุณท่านและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งที่ได้ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในตำบลเกาะแก้ว ในครั้งนี้